logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 май 2006 г.

На основание чл. 19, ал. 4, т. 2 от Закона за банките, във връзка с чл. 32 от Наредба № 2 на БНБ подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „Банка Запад-Изток” АД, София, да измени наименованието си, обозначено в лицензията, на „НЛБ БАНКА ЗАПАД-ИЗТОК”АД.