logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 юни 2006 г.

Европейският платежен съвет включи България в регистъра на страните, въвели IBAN номера на банковите сметки

Проектът за въвеждане на IBAN в България стартира успешно. БНБ, всички търговски банки, системните оператори и останалите участници в проекта - Националният осигурителен институт, Министерството на финансите и Главна данъчна дирекция, създадоха необходимата организация и предприеха действия за безпроблемното преминаване към новия номер на банкова сметка.

Над 12 милиона банкови сметки в страната имат безплатни нови IBAN номера от 5 юни, ISO стандарт за банкови номера.

Над 3 милиона картови сметки и над 20 000 сметки на терминални устройства също са с нови IBAN номера.

599 072 пенсионери разполагат с безплатни нови сметки с IBAN номера съгласно новия ISO стандарт за банкови номера.

IBAN се генерира за всяка сметка на клиент само от банката, която го обслужва. С IBAN номера всяка банкова сметка става уникална и разпознаваема не само в рамките на страната ни, но и в страните, възприели IBAN стандарта. Всички страни - членки на ЕС, и редица други – общо 42 държави, имат IBAN номера на банковите сметки. Европейският платежен съвет включи България в регистъра на страните, въвели IBAN номера на банковите сметки.

Използването на IBAN дава възможност за лесна идентификация, валидация и осъществяване на автоматична обработка на плащанията, като намалява броя на неточно извършените преводи. Употребата на IBAN намалява грешките, допускани при човешка намеса, увеличава точността на предоставяната информация, подобрява обслужването на потребителите на банкови услуги, като ги улеснява при извършване и получаване на плащания. IBAN подобрява ефективността и гарантира сигурност, бързина и качество на местните и международни банкови преводи.

Въвеждането на IBAN е предпоставка за успешното интегриране на българската платежна система в европейската и е необходим етап за участието ни в Единната европейска платежна зона (SEPA).