logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 юни 2006 г.

БНБ ПУСКА В ОБРАЩЕНИЕ НОВА БАНКНОТА

С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 50 ЛЕВА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение от 3 юли 2006 г. като законно платежно средство банкнота с номинална стойност 50 лева, емисия 2006 г.

Характеристики, реквизити и изображения:

Номинална стойност - 50 лева;

Наименование на емисионния институт - БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА;

Година на емисия - 2006;

Текстове "УПРАВИТЕЛ" и "ГЛАВЕН КАСИЕР" и техните подписи;

Преобладаващ цвят - кафяв;

Размер - 136 х 76 мм;

Сериен номер - състои се от две букви и седем цифри, отпечатан долу в лявата и горе в дясната половина на лицевата страна на банкнотата;

Знак за незрящи граждани - релефно изображение на два еднакви триъгълника, насочени с върховете си един срещу друг, разположени един под друг, отпечатани в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата;

Предупредителен текст "За подправка виновните се наказват съгласно закона", отпечатан в горния ляв ъгъл на обратната страна на банкнотата.

Защитни елементи:

Материал - хартия, тонирана в резедав цвят;

С релефен печат на лицевата страна на банкнотата са отпечатани изображението на Пенчо Славейков; текстовете "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА" и "ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА"; числото "50"; винетката от дясната страна върху холограмната лента и текст "50 ЛЕВА" върху нея;

Холограмна лента - съдържа изображения на птица, числото "50" и минитекст "ЛЕВА", преливащи в различни цветове при промяна на ъгъла на наблюдение;

Мастило с променящ се цвят (OVI) - сградата на библиотеката, намираща се под подписа на Пенчо Славейков в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, променя цвета си от златист в зелен при промяна на ъгъла на наблюдение;

Осигурителна нишка - вградена в хартията тъмна метализирана нишка със светъл минитекст "БНБ 50", наблюдаваща се от двете страни на банкнотата при поставянето й срещу източник на светлина;

Воден знак - полутоново изображение на портрета от банкнотата, наблюдаващо се от двете страни на банкнотата при поставянето й срещу източник на светлина;

Регистър на проглед - правоъгълно шахматно поле, разположено долу в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, в което при поставянето й срещу източник на светлина от двете страни на банкнотата се наблюдава числото "50";

Скрит образ - върху сакото на Пенчо Славейков, при наблюдение на банкнотата под ъгъл 15 - 20 градуса, се появява изображение на числото "50";

Микротекст на лицевата страна - хоризонтални линии с текст "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" във фона вляво от портрета; в две вертикални линии вдясно от портрета - текст "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ"; текст "50 ЛЕВА", запълващ числото "50";

Микротекст на обратната страна - текст "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" в лявата част на фоновата мрежа;

Флуоресценция - при осветяване с ултравиолетова лампа (365 нм):

- влакънца от хартията светят в син, зелен и червен цвят;

- на лицевата страна на банкнотата - в зоната вдясно от холограмната лента ивицата от повтарящи се числа "50", фонът в дясната част на банкнотата и серийните номера светят в зелен цвят;

- на обратната страна на банкнотата - фигурата на жената, части от фона, перото и розетката в десния ъгъл на банкнотата светят в зелен цвят;

Бифлуоресценция - на обратната страна на банкнотата барелеф на Пенчо Славейков свети в синьо при осветяване с ултравиолетова лампа с дължина на вълната 365 нм и в червено - при 254 нм.

Банкнотите от 50 лева, емисия 1999 г., продължават да бъдат в обращение паралелно с банкнотите от купюр 50 лева, емисия 2006 г.

[<br>]

.

На лицевата страна на банкнотата е изобразен портрет на поета Пенчо Славейков, а във фона - фрагменти от сградите на Народния театър и Народната библиотека, отпечатани са вертикални текстове "Пенчо Славейков" и "1866 - 1912" и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

[<br>]

.

На обратната страна на банкнотата са изобразени текстове от творби на Пенчо Славейков, илюстрация на птица от негова стихосбирка, фигура на поетесата Мара Белчева и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.