logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 ноември 2006 г.

На свое заседание от 9 ноември 2006 г. Управителният съвет на БНБ на основание чл. 16, т. 2, 4 и 5, както и чл. 41, ал. 1, т. 1 от Закона за БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка.