logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 ноември 2006 г.

На основание чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 15, ал. 1 и чл. 101, ал. 1 от Закона за банките и във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Наредба № 2 на БНБ управителят на БНБ издаде разрешение на БНП Париба С. А. (BNP Paribas S.A.), Франция, да извършва банкова дейност на територията на страната чрез клон, като осъществява сделки по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Закона за банките.

Във връзка с издадената лицензия БНП Париба АД, Париж, Франция е поела неотменяем ангажимент за прехвърляне на активите, задълженията и фактическите отношения на местната дъщерна банка в полза на новооткрития клон.