logo
Skip to content

Икономически преглед

Тримесечното издание „Икономически преглед“ представя информация и анализ на външната среда, на основните макроикономически показатели на българската икономика и разглежда динамиката на потоците по платежния баланс и паричните и кредитните агрегати. Изданието предлага количествени оценки за развитието на българската икономика в краткосрочна перспектива и средносрочни прогнози за основни макроикономически показатели за България. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2005 г.

Ноември 2005 г. EN BG PDF (2063 KB)

Август 2005 г. EN BG PDF (1907 KB)

Май 2005 г. EN BG PDF (2511 KB)

Февруари 2005 г. EN BG PDF (2568 KB)