logo
Skip to content

Икономически преглед

Тримесечното издание „Икономически преглед“ представя информация и анализ на външната среда, на основните макроикономически показатели на българската икономика и разглежда динамиката на потоците по платежния баланс и паричните и кредитните агрегати. Изданието предлага количествени оценки за развитието на българската икономика в краткосрочна перспектива и средносрочни прогнози за основни макроикономически показатели за България. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2021 г.

Брой 4/2021 г. EN BG PDF (5985 KB)

Брой 3/2021 г. EN BG PDF (5378 KB)

Брой 2/2021 г. EN BG PDF (4810 KB)

Брой 1/2021 г. EN BG PDF (6237 KB)