logo
Skip to content

Икономически преглед

Тримесечното издание „Икономически преглед“ представя информация и анализ на външната среда, на основните макроикономически показатели на българската икономика и разглежда динамиката на потоците по платежния баланс и паричните и кредитните агрегати. Изданието предлага количествени оценки за развитието на българската икономика в краткосрочна перспектива и средносрочни прогнози за основни макроикономически показатели за България. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2009 г.

Брой 4/2009 г. EN BG PDF (1345 KB)

Брой 3/2009 г. EN BG PDF (1916 KB)

Брой 2/2009 г. EN BG PDF (1561 KB)

Брой 1/2009 г. EN BG PDF (2353 KB)