logo
Skip to content

Икономически преглед

Тримесечното издание „Икономически преглед“ представя информация и анализ на външната среда, на основните макроикономически показатели на българската икономика и разглежда динамиката на потоците по платежния баланс и паричните и кредитните агрегати. Изданието предлага количествени оценки за развитието на българската икономика в краткосрочна перспектива и средносрочни прогнози за основни макроикономически показатели за България. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2015 г.

Брой 4/2015 г. EN BG PDF (4262 KB)

Брой 3/2015 г. EN BG PDF (4203 KB)

Брой 2/2015 г. EN BG PDF (2011 KB)

Брой 1/2015 г. EN BG PDF (5027 KB)