logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 февруари 2012 г.

Днес в Българската народна банка в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката беше връчено удостоверение на победителя в конкурса за стипендианти на БНБ за 2012 година Елена Спасова Спасова – студент в Нов български университет, степен „магистър”, специалност „Международен бизнес”. Тя спечели деветия ежегоден конкурс за стипендианти на БНБ с есе на тема „Ползи и ограничения от въвеждането на фискално правило в България”.

Документи за участие в конкурса подадоха общо 46 кандидати – 10 докторанти и 36 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно - квалификационна степен „магистър”. От тях 38 кандидати отговаряха на изискванията и бяха допуснати до по-нататъшно участие. През настоящата година само един кандидат успя да покрие неизменно високите критерии за стипендиант на БНБ.

Основната цел на стипендиите е да подпомогне студенти и докторанти в специализирането и разработването на теми с важно значение за дейността на БНБ, а в перспектива и възможност да бъдат привлечени на работа в централната банка.

В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от 2004 г. до декември 2011 г.) са кандидатствали 217 студенти и докторанти, а отпуснатите стипендии са 19.Снимки