logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

9 април 2012 г.

По повод на направени днес публични внушения от членове на Столичния общински съвет заявяваме, че банковите кредити се одобряват от органите за управление на търговските банки съгласно техните вътрешни правила. В конкретния случай с Общинска банка управление „Банков надзор” е наложило надзорна мярка за свързаност на лица с миноритарния акционер на кредитната институция с оглед установена голяма експозиция по това време. Тази специфична надзорна мярка няма общо с останалата регулярна кредитна дейност на банката. Подчертаваме, че БНБ не се намесва в кредитния процес на банките и не издава разрешение за кредити. Ето защо категорично възразяваме срещу всеки опит Българската народна банка да бъде въвличана в безотговорно публично говорене при преследване на партийни цели. Напомняме, че политическата конфронтация и банковата тема нямат нищо общо – редките изключения от това правило не са донесли нищо добро на България.