logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 юли 2012 г.

Днес Българската народна банка внесе в Конституционния съд на Република България свое становище по конституционно дело № 4/2012 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс.

Българската народна банка счита направеното от омбудсмана на Република България искане за неоснователно, като в становището си подробно обосновава своите съображения.

Пълният текст на становището на централната банка може да видите тук.Прикачени файлове

Становище на БНБ Изтегли PDF (1693 KB)