logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 август 2012 г.

Днес, 15 август 2012 г., подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, издаде заповед, с която одобрява придобиването от г-н Адил Саид Ахмед Ал Шанфари на 29 761 905 броя акции с право на глас на „Инвестбанк” АД (24.93% от нейния капитал). С това капиталът на банката се увеличава с 50 млн. лв., с което са изпълнени препоръките на „Банков надзор” на БНБ.

Г-н Адил Ал Шанфари е придобил бакалавърска степен по бизнес администрация в Университета в Денвър, Колорадо, през 1988 г. Понастоящем е вицепрезидент на „Шанфари Груп оф Къмпанис” с повече от 2500 служители. Информацията за г-н Шанфари и неговата професионална дейност е потвърдена официално с писмо от Централната банка на Оман до Българската народна банка.