logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 април 2015 г.

Днес БНБ внесе жалба срещу решението на Софийския градски съд, с което за начална дата на неплатежоспособността на „Корпоративна търговска банка” АД беше определена датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката - 06.11.2014 г.

Както вече информирахме, позицията на централната банка е, че за начална дата на неплатежоспособност следва да бъда определена 30.09.2014 г., когато „Корпоративна търговска банка” АД е отчела отрицателен собствен капитал във финансовите си и надзорни отчети, внесени в БНБ и послужили като основание за отнемане на лиценза й.

Решението на БНБ не е от естество да повлияе на обективното финансово състояние на банката, а може единствено да следва настъпването на това състояние и да го констатира. Състоянието на неплатежоспособност на КТБ е съществувало още към 30.09.2014 г., тъй като към този момент собственият капитал на КТБ е бил отрицателна величина.