logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 април 2015 г.

Днес, в съответствие с чл. 1, ал. 2 и чл. 51 от Закона за БНБ, управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2014 година.

Съгласно Закона за БНБ Българската народна банка извърши и превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет в размер на 48 564 326.22 лв., който представлява 75 % от годишното превишение на приходите над разходите на банката за 2014 година.

Годишният отчет на БНБ за 2014 година може да видите на интернет страницата на БНБ тук.