logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 юли 2015 г.

Днес в изпълнение на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Закона за БНБ управителят на БНБ Димитър Радев внесе в Народното събрание предложения за избиране на подуправители на БНБ:

• за подуправител, ръководител на управление „Емисионно“ – Калин Христов, изпълняващ тази длъжност и в момента;

• за подуправител, ръководител на управление „Банково“ – Нина Стоянова, понастоящем главен юрист на БНБ;

• за подуправител, ръководител на управление „Банков надзор“ – Димитър Костов, понастоящем подуправител, ръководител на управление „Банково“.

В тази връзка Димитър Костов е подал молба да бъде освободен от длъжността подуправител, ръководител на управление „Банково“.

Предложенията на управителя са определени от професионалните и експертни качества на всеки един от кандидатите, тяхната безупречна репутация и високи нравствени качества, както и от способността им в максимална степен да допринесат за реализирането на незабавните и стратегическите приоритети и институционалното развитие на БНБ.Прикачени файлове

Предложениe за екип Изтегли PDF (282 KB)

Предложение за подуправител на БНБ - ръководител на управление "Банков надзор" Изтегли PDF (180 KB)

Предложение за подуправител на БНБ - ръководител на управление "Емисионно" Изтегли PDF (142 KB)

Предложение за подуправител на БНБ - ръководител на управление "Банково" Изтегли PDF (188 KB)

Молба за освобождаване от длъжността подуправител, ръководител на управление "Банково" Изтегли PDF (36 KB)

Снимки