logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 юли 2015 г.

Във връзка с обявените от управителя на БНБ приоритети за управление и развитие на БНБ днес Управителният съвет на БНБ:

• Прие становище по независимата оценка за състоянието на банковия надзор на БНБ, изготвена от Международния валутен фонд и Световната банка и предложи окончателната версия на доклада да бъде финализирана до края на август 2015 г. Докладът ще бъде в основата на плана за реформиране и укрепване на банковия надзор на БНБ, който ще бъде публично обявен до края на септември 2015 г.

• Официално стартира процесът по прегледа на качеството на активите в търговските банки. Като първа стъпка в този процес УС на БНБ на основание на чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки одобри откриване на тръжна процедура за избор на независим външен консултант по организирането и провеждането на прегледа.

Допълнително, на основание чл. 12, ал. 8 и чл. 23, ал. 3 от Закона за БНБ прие решение за определяне и оповестяване на възнагражденията на Управителния съвет на БНБ. Решението се базира на следните принципи:

• Обвързване на възнагражденията на членовете на Управителния съвет със средното месечно възнаграждение на ръководителите на банките в България, както следва: 70% за управителя на БНБ; 60% за подуправителите и 20% за другите членове на Управителния съвет.

• Отменяне на възнагражденията за участие в заседанията на Управителния съвет за управителя и подуправителите.

• Въвеждане на лимит за общото възнаграждение на управителя и подуправителите, включително допълнително материално стимулиране, до размера на средното общо възнаграждение на ръководителите на банки в България.

• Публично оповестяване на месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет в Годишния отчет и в бюджета на БНБ.

В съответствие с приетото решение месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет се определят в следните размери:

- 15 368 лева за управителя;

- По 13 173 лева за подуправителите;

- По 4 391 лева за другите членове на Управителния съвет.