logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 юли 2015 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на БНБ разгледа предложението на управителя на БНБ и подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“, за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „СЕЛ ИНТ България” ЕООД. След като установи, че платежната институция „СЕЛ ИНТ България“ ЕООД не е извършвала дейност по предоставяне на платежни услуги за повече от 6 месеца и е престанала да отговаря на условията за издаване на лиценз по чл. 10, ал. 4, т. 5, б. „а“ и т. 7 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Управителният съвет на БНБ, на основание чл. 15, ал. 1, т. 2 и 5 от ЗПУПС, отне издадения на „СЕЛ ИНТ България“ ЕООД лиценз за извършване на дейност като платежна институция.

Управителният съвет на БНБ разгледа и заявлението от „Блу Скай Електроник Мъни Къмпани” АД за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, подадено до БНБ по реда на чл. 77, ал. 2 от ЗПУПС, във връзка с чл. 10, ал. 1 от ЗПУПС. След като установи, че не е налице изпълнение на условията по чл. 77, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 4, т. 5, 6 и 7, и чл. 77а, ал. 1 от ЗПУПС, необходими за издаване на лиценз за дружество за електронни пари, Управителният съвет на БНБ, на основание чл. 77, ал. 2, във връзка чл. 14, т. 1 и 2 от ЗПУПС, отказа издаването на лиценз на „Блу Скай Електроник Мъни Къмпани” АД за извършване на дейност като дружество за електронни пари.