logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 септември 2015 г.

Днес, 04.09.2015 г., на „Индустриален холдинг - Доверие“ АД беше връчена заповед № БНБ- 81049/03.09.2015 г. на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, издадена на основание чл. 28а, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 2-4, чл. 28б, ал. 6 и чл. 151, ал. 1-3 от Закона за кредитните институции, с която на „Индустриален холдинг - Доверие“ АД, ЕИК: 121683066, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“, № 82, е отказано издаването на одобрение за придобиване на акционерен дял в размер на 99.53% от капитала на „Токуда Банк“ АД.