logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 октомври 2015 г.

На проведено днес заседание Управителният съвет на Българската народна банка, след като установи че са изпълнени всички законови изисквания, на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), издаде лиценз за платежна институция на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД за изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит, и издаване на платежни инструменти (платежни услуги по чл. 4, т. 4, буква „б“ и т. 5 от ЗПУПС).