logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 октомври 2015 г.

Днес Управителният съвет на БНБ, на основание чл. 49, ал. 4 от Закона за БНБ и проведена открита процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки, реши за международен одитор на БНБ за финансовите 2015 г., 2016 г. и 2017 г. да бъде избран “Ърнст и Янг Одит” ООД.