logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 март 2018 г.

На проведено днес заседание Управителният съвет на Българската народна банка на основание чл. 139, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2018 г. в размер на 121 956 185 лв.