logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 септември 2019 г.

БНБ пуска в обращение сребърна
възпоменателна монета „150 години Българска академия на науките“

От 16 септември 2019 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „150 години Българска академия на науките“.

Цената на монетата е 78 (седемдесет и осем) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси на пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК ЕАД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) EАД и Тексим Банк АД.

В периода от 16 септември до 18 септември 2019 г. включително всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от Българската народна банка до 2 броя монети, след което възпоменателната монета „150 години Българска академия на науките“ ще се продава без ограничения.

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „150 години Българска академия на науките“, емисия 2019 г. (линк).
10 лева, 2019 г.

150 години Българска академия на науките

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата; околовръст – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“; номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и годината на емисията „2019“.

На обратната страна на монетата е изобразена централната сграда на Българската академия на науките; околовръст надписи на два реда: горе „БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ“, долу „150 ГОДИНИ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2019 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

3000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Пламен Чернев и
Преслав Чернев


Прикачени файлове

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета "150 години Българска академия на науките", емисия 2019 г. Изтегли XLSX (22 KB)

Презентация на монетата Изтегли PDF (856 KB)