logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 октомври 2019 г.

Управителният съвет на БНБ прие:

1. Общи условия на Българската народна банка за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване (Общи условия);

2. Тарифа на Българската народна банка за предоставяне на тестови комплекти и мостри на нови емисии банкноти/разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване (Тарифа).

С Общите условия е предложен принципно нов подход при уреждане на договорните отношения между БНБ и банките/производителите на машини по повод предоставянето на тестови комплекти, предоставянето на мостри на нови емисии банкноти и монети и извършването на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване. Сключването на договорите за конкретни услуги е предвидено да се осъществява чрез подаване на заявление до БНБ и писмено потвърждение от страна на БНБ на готовността да предостави заявените услуги.

В Тарифата са определени таксите за предоставяне на тестови комплекти и мостри на нови емисии банкноти/разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване.