logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 юни 2023 г.

Днес Българската народна банка (БНБ) публикува статистически данни за извършените в страната безналични плащания през 2022 г. Данните се изготвят на годишна база съгласно Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ относно статистика на плащанията. Информацията включва показатели, свързани с използването на различните видове платежни услуги, платежните и предплатените карти, терминалните устройства ПОС и АТМ, платежните системи с окончателност на сетълмента.

Статистиката на плащанията за България е достъпна посредством рубрика „Платежна инфраструктура“, подрубрика „Платежна статистика“ на интернет страницата на БНБ, където са поместени и връзки към статистическата база данни на ЕЦБ, както и извадка с основни показатели от статистика на плащанията за България и диаграми.