logo
Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ

18 септември 2003 г.

БНБ уведомява търговските банки, че съгласно решение № 80/16.09.2003 на УС на БНБ, считано от 3 ноември 2003 г. влизат в сила нови ОБЩИ УСЛОВИЯ за касовото обслужване на клиенти на БНБ с банкноти и монети, оформени като ценни пратки.