logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 ноември 2003 г.

Днес, 11 ноември 2003 г., в Българска народна банка се състоя работна среща между УС на БНБ и УС на Асоциацията на търговските банки. От страна на БНБ присъстваха: управителят г-н Иван Искров, подуправителите г-жа Емилия Миланова, г-н Цветан Манчев, г-н Божидар Кабакчиев и съветникът на управителя г-н Светослав Гаврийски. УС на АТБ беше представен от своя председател г-н Димитър Костов, заместник-председателите г-н Владимир Владимиров и г-н Левон Хампарцумян, членовете г-жа Анна Аспарухова, г-жа Анна Събева и главния секретар г-жа Ирина Марцева.

На срещата бе обсъдено текущото състояние и перспективите за развитие на банковата система. УС на БНБ информира АТБ за свои решения от последния месец, засягащи развитието на банковата система. УС на АТБ изрази своята висока оценка за досегашното си сътрудничество с г-н Светослав Гаврийски като управител на БНБ.

Конкретни въпроси, разисквани на срещата, бяха развитието на проекта за създаване на оперативен кредитен регистър към БНБ и бъдещето на картовите плащания предвид обявеното от БНБ намерение за развитие на картовия оператор БОРИКА и внедряването на Национален нетен сетълмент. Постигната беше договореност до края на годината АТБ да представи пред УС на БНБ единно становище на своите членове по двата въпроса, което да позволи техническо изпълнение на проектите.

АТБ запозна ръководството на БНБ със свои предложения за промени в данъчните закони (ЗДДС, ЗКПО, ДПК), чието обсъждане предстои в Бюджетната комисия на Народното събрание и по принцип пред органите на държавната власт. Обсъдени бяха възможностите за съдействие от страна на БНБ при предстоящите дискусии.

Обменени бяха виждания и по повод предстоящата актуализация на Наредба № I-171 на МВР и БНБ.

Двете ръководства изразиха удовлетворение от доброто сътрудничество и желание срещите да станат регулярни.