logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 ноември 2003 г.

На 28 ноември 2003 г. на основание чл. 5, от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за начилие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Димитър Димитров в качеството му на член на Управителния съвет на ТБ “Инвестбанк” АД, гр. София.