logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 май 2004 г.

По повод обявения от БНБ основен лихвен процент (ОЛП) на 25 май 2004 г. БНБ счита за необходимо да даде следните пояснения относно повишаването му с 1.28 процентни пункта спрямо предходния месец:

След въвеждането на паричния съвет от средата на 1997 година ОЛП не е инструмент на паричната политика и няма пряко влияние върху икономическите процеси. БНБ не определя ОЛП – тя само го обявява. Известен е начинът за изчисляването му: това става на базата на средната годишна доходност, получавана на първичните аукциони на 3-месечни сконтови емисии ДЦК, провеждани по веднъж всеки месец.

ОЛП няма пряка връзка с кредитния пазар и има предимно информативен характер. Използва се директно при определянето на т.нар. “законова лихва” (определена на ОЛП + 10), както и в случаите на така наречените “лихви за забава” (по данъчни задължения и задължения към осигурителни институти).

Лихвените проценти по банковите кредити са въпрос на индивидуална политика на всяка отделна банка и нямат задължителна връзка с ОЛП. Много от банките провеждат лихвена политика, основана на избрани от тях обективни критерии и не се влияят от повишаването (или намаляването) на ОЛП. Трябва да се има предвид, че такава договореност не може да бъде наложена едностранно от търговските банки, а е била предмет на договаряне между банката и нейния клиент – кредитополучателя.