logo
Skip to content

Монетна програма на БНБ за 2007, 2008 - 2009 г.

На 20 юли 2006 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие Програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти за периода 2007 - 2009 г.”.

Програмата беше предварително предоставена за обществено обсъждане чрез интернет страницата на БНБ в края на 2005 г. като поредната стъпка на централната банка в посока към по-голяма публичност в нейната работа и задълбочаване на диалога с обществото. Събраната информация за интереса на обществеността и колекционерите към темите и тиражите, както и други полезни препоръки, създадоха възможности за обявяване на политиката на БНБ в средносрочен период.

Програма за 2007 г.

Предвид резултатите от анализите на търсенето и продажбите на възпоменателни монети и като продължение на традициите и досегашната добра практика в БНБ при избор на теми, бе решено:

През 2007 г. БНБ продължава отсичането на монети с нанесено оцветяване от серията “Българските занаяти” на етнографска тематика. Следващата монета от серията ще бъде на тема “Килимарство” и ще бъде пусната в обращение през октомври 2007 г.

През 2007 г. продължава и емитирането на серията сребърни монети “Национални паркове и резервати”, като следващата монета ще бъде на тема “Българската планина”. Чрез монетата БНБ изразява съпричастност и подкрепа към усилията на цялото общество за съхраняване на българската природа, както и стремеж за поддържане на траен интерес към български възпоменателни монети сред по-широк кръг наши и чужди туристи.

През 2007 г. продължава отсичането на монети на тема “Историческо наследство и изкуство” от серията “Съкровищата на България”. Наименованието на монетата през 2007 г. ще бъде „Пегас от Вазово”, като при нея отново ще бъде използвана техниката на позлатяване върху сребърни монети.

През 2007 г. ще продължи практиката за емитиране на златни монети, интересът към които от страна на широката общественост в последните години е съпоставим с този на колекционерите. Емитирането на този тип монети ще продължи чрез серията от две златни монети (малка и голяма) на тема „Християнство”. На тях ще бъде изобразен „Св. Георги Победоносец” и ще бъдат пуснати в обращение преди Гергьовден.

През следващата година ще започне отсичането на нова серия монети - „Именити български гласове”. При тях ще бъде използвана нова технология, при която сребърните монети ще бъдат с нанесено позлатяване и оксидация едновременно. Първата монета от серията ще бъде посветена на Борис Христов.

Програма през периода 2008 – 2009 г.

През периода 2008 - 2009 г. ще продължи емитирането на монети от темите “Екология”, “Историческо наследство и изкуство”, “Етнография”, “Българска иконография”, „Олимпийска” и “Именити български гласове”. През 2009 г. се предвижда емитирането и на втора българска възпоменателна банкнота.

Прикачени файлове

Монетна програма 2007, 2008 - 2009 г. Изтегли XLS (25 KB)