logo
Skip to content

Монетна програма на БНБ за 2009 и
предварителна програма за 2010 - 2011 г.

На 17 юли 2008 година Управителният съвет на Българската народна банка прие „Програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти през 2009 година”, както и Предварителна програма за периода 2010-2011 г.

Програмите бяха предоставени за предварително обществено обсъждане чрез интернет страницата на БНБ. От анализа на данните се вижда, че броят на подадените 6114 за две седмици гласувания, доближава броя им в миналогодишната анкета, която бе проведена в рамките на цял един месец. Това ни убеждава още веднъж в засилване интереса и популярността на този вид обратна връзка между институцията БНБ и широката публика. Събраната информация за интересите на обществеността и колекционерите към темите, както и други полезни препоръки и идеи, създадоха добра възможност за оптимизиране на политиката на БНБ в средносрочен период.

Прикачени файлове

Монетна програма за 2009 г. Изтегли XLS (19 KB)

Предварителна монетна програма за 2010 - 2011 г. Изтегли XLS (25 KB)