logo
Skip to content

Монетна програма на БНБ за 2011 и
предварителна програма за 2012 - 2013 г.

На 15 юли 2010 година Управителният съвет на Българската народна банка прие „Програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на банкноти през 2011 година”, както и предварителна програма за периода 2012-2013 г.

Програмите бяха предварително предоставени за обществено обсъждане чрез интернет страницата на БНБ. От анализа на данните се вижда, че според броя на подадените гласувания продължават интересът и популярността на тази обратна връзка между институцията и широката публика и се задълбочава диалогът с обществото. Събраната информация за интересите на колекционерите и обществеността към темите, както и другите получени полезни идеи, дават възможност за оптимизиране на политиката на БНБ в средносрочен план по отношение на емитирането на възпоменателни монети.

Прикачени файлове

Монетна програма за 2011 г. Изтегли XLS (24 KB)

Предварителна монетна програма за 2012 - 2013 г. Изтегли XLS (16 KB)