logo Skip to content

Често задавани въпроси

Валутни курсове

      Баланси на БНБ

Банкноти и монети

      Банков надзор

Централен кредитен регистър

      Регистър на банковите сметки и сейфове

Платежна инфраструктура

      Платежни спорове

Статистика

      Фискален агент

Публикации

      Възможности за работа

Прием на стажанти

      Стипендии на БНБ


Какво се случва с подадените от мен документи?

Информацията от подадените документи се въвежда в база данни. Предоставя се на комисията за предварителен подбор според съответната процедура.


След подаване на документите как да разбера резултата?

Дирекция „Управление на човешките ресурси“ има ангажимента да уведомява кандидатите, допуснати до всеки следващ етап от подбора.

В публикуваните от нас обяви са посочени телефонен номер и електронен адрес за информация и всеки кандидат може да отправи запитване.


Възможно ли е да кандидатствам за повече от една длъжност?

Да, възможно е. При условие че притежаваната от Вас квалификация и опит отговарят на изискванията.

В случай че кандидатствате онлайн, формулярът предлага възможност за избор на повече от една длъжност.

При кандидатстване по пощата посочете своите желания в мотивационното писмо.

Ако имате допълнителни въпроси към нас, може да ги зададете на електронен адрес: HR@bnbank.org.