logo Skip to content

Често задавани въпроси

Валутни курсове

    Баланси на БНБ

    Банкноти и монети

Банков надзор

    Централен кредитен регистър

    Платежна инфраструктура

Фискален агент

    Публикации

    Платежни спорове

Възможности за работа

    Прием на стажанти

    Стипендии на БНБ


Къде мога да си купя каталозите на българските монети и на българските банкноти, издадени от Българската народна банка?

Каталозите, както и всички други неизчерпани издания на БНБ, се продават в централното управление на БНБ в София, пл. „Княз Александър І“ № 1, в паричния салон, на гише № 54.


 

Как мога да се абонирам за периодичните издания на БНБ?

За периодичните издания на БНБ можете да се абонирате:

  • чрез фирмите за разпространение на периодични издания;
  • в оперативния салон в централната сграда на БНБ (София, пл. „Княз Александър І“ № 1);
  • по пощата чрез фиша за абонамент.