logo Skip to content

Често задавани въпроси

Валутни курсове

          Баланси на БНБ

          Банкноти и монети

Банков надзор

          Централен кредитен регистър

          Платежна система

Фискален агент

          Статистика

          Публикации

Възможности за работа

          Прием на стажанти

          Стипендии на БНБ


Къде мога да си купя каталозите на българските монети и на българските банкноти, издадени от Българската народна банка?

Каталозите, както и всички други неизчерпани издания на БНБ, се продават в централното управление на БНБ в София, пл. „Княз Александър І“ № 1, в паричния салон, на гише № 54.


Как мога да се абонирам за периодичните издания на БНБ?

За периодиката на БНБ можете да се абонирате във всяка пощенска станция в страната (през абонаментната кампания), в централната сграда на БНБ, пл. „Княз Александър І“ № 1, в паричния салон, на гише № 54, или чрез фиш за абонамент – за подробности моля вижте рубриката „Абонамент“.