logo Skip to content

Често задавани въпроси

Валутни курсове

          Баланси на БНБ

          Банкноти и монети

Банков надзор

          Централен кредитен регистър

          Платежна система

Фискален агент

          Статистика

          Публикации

Възможности за работа

          Прием на стажанти

          Стипендии на БНБ


Предстои публикуване на въпроси и отговори към Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа (в сила от 1 април 2014 г.)