logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2004 г.

Брой 12/2004 г. EN BG PDF (2701 KB)

Брой 11/2004 г. EN BG PDF (2680 KB)

Брой 10/2004 г. EN BG PDF (2869 KB)

Брой 9/2004 г. EN BG PDF (2692 KB)

Брой 8/2004 г. EN BG PDF (1060 KB)

Брой 7/2004 г. EN BG PDF (1138 KB)

Брой 6/2004 г. EN BG PDF (1205 KB)

Брой 5/2004 г. EN BG PDF (2702 KB)

Брой 4/2004 г. EN BG PDF (2705 KB)

Брой 3/2004 г. EN BG PDF (2461 KB)

Брой 2/2004 г. EN BG PDF (2331 KB)

Брой 1/2004 г. EN BG PDF (2256 KB)