logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2003 г.

Брой 12/2003 г. EN BG PDF (2309 KB)

Брой 11/2003 г. EN BG PDF (2500 KB)

Брой 10/2003 г. EN BG PDF (2268 KB)

Брой 9/2003 г. EN BG PDF (2355 KB)

Брой 8/2003 г. EN BG PDF (2227 KB)

Брой 7/2003 г. EN BG PDF (2302 KB)

Брой 6/2003 г. EN BG PDF (2305 KB)

Брой 5/2003 г. EN BG PDF (2165 KB)

Брой 4/2003 г. EN BG PDF (2366 KB)

Брой 3/2003 г. EN BG PDF (2305 KB)

Брой 2/2003 г. EN BG PDF (2208 KB)

Брой 1/2003 г. EN BG PDF (2265 KB)