logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2009 г.

Брой 12/2009 г. EN BG PDF (3142 KB)

Брой 11/2009 г. EN BG PDF (1997 KB)

Брой 10/2009 г. EN BG PDF (3064 KB)

Брой 9/2009 г. EN BG PDF (1615 KB)

Брой 8/2009 г. EN BG PDF (1364 KB)

Брой 7/2009 г. EN BG PDF (2416 KB)

Брой 6/2009 г. EN BG PDF (1407 KB)

Брой 5/2009 г. EN BG PDF (1819 KB)

Брой 4/2009 г. EN BG PDF (3014 KB)

Брой 3/2009 г. EN BG PDF (3001 KB)

Брой 2/2009 г. EN BG PDF (2007 KB)

Брой 1/2009 г. EN BG PDF (2029 KB)