logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2007 г.

Брой 12/2007 г. EN BG PDF (2189 KB)

Брой 11/2007 г. EN BG PDF (2236 KB)

Брой 10/2007 г. EN BG PDF (2222 KB)

Брой 9/2007 г. EN BG PDF (2075 KB)

Брой 8/2007 г. EN BG PDF (2065 KB)

Брой 7/2007 г. EN BG PDF (2148 KB)

Брой 6/2007 г. EN BG PDF (1927 KB)

Брой 5/2007 г. EN BG PDF (2095 KB)

Брой 4/2007 г. EN BG PDF (1889 KB)

Брой 3/2007 г. EN BG PDF (2082 KB)

Брой 2/2007 г. EN BG PDF (1887 KB)

Брой 1/2007 г. EN BG PDF (2078 KB)