logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2002 г.

Брой 12/2002 г. EN BG PDF (2140 KB)

Брой 11/2002 г. EN BG PDF (2148 KB)

Брой 10/2002 г. EN BG PDF (2123 KB)

Брой 9/2002 г. EN BG PDF (2266 KB)

Брой 8/2002 г. EN BG PDF (2041 KB)

Брой 7/2002 г. EN BG PDF (1034 KB)

Брой 6/2002 г. EN BG PDF (1009 KB)

Брой 5/2002 г. EN BG PDF (1061 KB)

Брой 4/2002 г. EN BG PDF (1007 KB)

Брой 3/2002 г. EN BG PDF (784 KB)

Парична статистика 1995 - 2002 г. - Приложение към Информационен бюлетин, брой 3/2002 г. EN BG PDF (1142 KB)

Брой 2/2002 г. EN BG PDF (746 KB)

Брой 1/2002 г. EN BG PDF (696 KB)