logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2010 г.

Брой 12/2010 г. EN BG PDF (2110 KB)

Брой 11/2010 г. EN BG PDF (2104 KB)

Брой 10/2010 г. EN BG PDF (2163 KB)

Брой 9/2010 г. EN BG PDF (2130 KB)

Брой 8/2010 г. EN BG PDF (2121 KB)

Брой 7/2010 г. EN BG PDF (1980 KB)

Брой 6/2010 г. EN BG PDF (1652 KB)

Брой 5/2010 г. EN BG PDF (1648 KB)

Брой 4/2010 г. EN BG PDF (1673 KB)

Брой 3/2010 г. EN BG PDF (2244 KB)

Брой 2/2010 г. EN BG PDF (1888 KB)

Брой 1/2010 г. EN BG PDF (1616 KB)