logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2011 г.

Брой 12/2011 г. EN BG PDF (4166 KB)

Брой 11/2011 г. EN BG PDF (3949 KB)

Брой 10/2011 г. EN BG PDF (2138 KB)

Брой 9/2011 г. EN BG PDF (1640 KB)

Брой 8/2011 г. EN BG PDF (1638 KB)

Брой 7/2011 г. EN BG PDF (2076 KB)

Брой 6/2011 г. EN BG PDF (2121 KB)

Брой 5/2011 г. EN BG PDF (1559 KB)

Брой 4/2011 г. EN BG PDF (2002 KB)

Брой 3/2011 г. EN BG PDF (2086 KB)

Брой 2/2011 г. EN BG PDF (2065 KB)

Брой 1/2011 г. EN BG PDF (2108 KB)