logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2005 г.

Брой 12/2005 г. EN BG PDF (2449 KB)

Брой 11/2005 г. EN BG PDF (2444 KB)

Брой 10/2005 г. EN BG PDF (2394 KB)

Брой 9/2005 г. EN BG PDF (2366 KB)

Брой 8/2005 г. EN BG PDF (2362 KB)

Брой 7/2005 г. EN BG PDF (2362 KB)

Брой 6/2005 г. EN BG PDF (2324 KB)

Брой 5/2005 г. EN BG PDF (2285 KB)

Брой 4/2005 г. EN BG PDF (2267 KB)

Брой 3/2005 г. EN BG PDF (2346 KB)

Брой 2/2005 г. EN BG PDF (2323 KB)

Брой 1/2005 г. EN BG PDF (2359 KB)