logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2014 г.

Брой 12/2014 г. EN BG PDF (6349 KB)

Брой 11/2014 г. EN BG PDF (4024 KB)

Брой 10/2014 г. EN BG PDF (3933 KB)

Брой 9/2014 г. EN BG PDF (6232 KB)

Брой 8/2014 г. EN BG PDF (6173 KB)

Брой 7/2014 г. EN BG PDF (3783 KB)

Брой 6/2014 г. EN BG PDF (3816 KB)

Брой 5/2014 г. EN BG PDF (3787 KB)

Брой 4/2014 г. EN BG PDF (3745 KB)

Брой 3/2014 г. EN BG PDF (3960 KB)

Брой 2/2014 г. EN BG PDF (3687 KB)

Брой 1/2014 г. EN BG PDF (3901 KB)