logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2012 г.

Брой 12/2012 г. EN BG PDF (3194 KB)

Брой 11/2012 г. EN BG PDF (3375 KB)

Брой 10/2012 г. EN BG PDF (4995 KB)

Брой 9/2012 г. EN BG PDF (4998 KB)

Брой 8/2012 г. EN BG PDF (4416 KB)

Брой 7/2012 г. EN BG PDF (3047 KB)

Брой 6/2012 г. EN BG PDF (3009 KB)

Брой 5/2012 г. EN BG PDF (2979 KB)

Брой 4/2012 г. EN BG PDF (2921 KB)

Брой 3/2012 г. EN BG PDF (2880 KB)

Брой 2/2012 г. EN BG PDF (2937 KB)

Брой 1/2012 г. EN BG PDF (2479 KB)