logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2006 г.

Брой 12/2006 г. EN BG PDF (2152 KB)

Брой 11/2006 г. EN BG PDF (2147 KB)

Брой 10/2006 г. EN BG PDF (2136 KB)

Брой 9/2006 г. EN BG PDF (2138 KB)

Брой 8/2006 г. EN BG PDF (2106 KB)

Брой 7/2006 г. EN BG PDF (1931 KB)

Брой 6/2006 г. EN BG PDF (1941 KB)

Брой 5/2006 г. EN BG PDF (1925 KB)

Брой 4/2006 г. EN BG PDF (1934 KB)

Брой 3/2006 г. EN BG PDF (1833 KB)

Брой 2/2006 г. EN BG PDF (1779 KB)

Брой 1/2006 г. EN BG PDF (1817 KB)