logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2008 г.

Брой 12/2008 г. EN BG PDF (2150 KB)

Брой 11/2008 г. EN BG PDF (2128 KB)

Брой 10/2008 г. EN BG PDF (2101 KB)

Брой 8 и 9/2008 г. EN BG PDF (2107 KB)

Брой 6 и 7/2008 г. EN BG PDF (1859 KB)

Брой 5/2008 г. EN BG PDF (2036 KB)

Брой 4/2008 г. EN BG PDF (2024 KB)

Брой 3/2008 г. EN BG PDF (2004 KB)

Брой 2/2008 г. EN BG PDF (2023 KB)

Брой 1/2008 г. EN BG PDF (2057 KB)