logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2001 г.

Брой 12/2001 г. EN BG PDF (860 KB)

Брой 11/2001 г. EN BG PDF (846 KB)

Брой 10/2001 г. EN BG PDF (837 KB)

Брой 9/2001 г. EN BG PDF (819 KB)

Брой 8/2001 г. EN BG PDF (816 KB)

Брой 7/2001 г. EN BG PDF (788 KB)

Брой 6/2001 г. EN BG PDF (781 KB)

Брой 5/2001 г. EN BG PDF (836 KB)

Брой 4/2001 г. EN BG PDF (748 KB)

Брой 3/2001 г. EN BG PDF (731 KB)

Брой 2/2001 г. EN BG PDF (712 KB)

Брой 1/2001 г. EN BG PDF (639 KB)