logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

1999 г.

Брой 12/1999 г. EN BG PDF (738 KB)

Брой 11/1999 г. EN BG PDF (789 KB)

Брой 10/1999 г. EN BG PDF (778 KB)

Брой 9/1999 г. EN BG PDF (1001 KB)

Брой 8/1999 г. EN BG PDF (720 KB)

Брой 7/1999 г. EN BG PDF (702 KB)

Брой 6/1999 г. EN BG PDF (870 KB)

Брой 5/1999 г. EN BG PDF (690 KB)

Брой 4/1999 г. EN BG PDF (643 KB)

Брой 3/1999 г. EN BG PDF (578 KB)

Брой 2/1999 г. EN BG PDF (570 KB)

Брой 1/1999 г. EN BG PDF (653 KB)