logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2000 г.

Брой 12/2000 г. EN BG PDF (801 KB)

Брой 11/2000 г. EN BG PDF (802 KB)

Брой 10/2000 г. EN BG PDF (795 KB)

Брой 9/2000 г. EN BG PDF (772 KB)

Брой 8/2000 г. EN BG PDF (772 KB)

Брой 7/2000 г. EN BG PDF (762 KB)

Брой 6/2000 г. EN BG PDF (739 KB)

Брой 5/2000 г. EN BG PDF (808 KB)

Брой 4/2000 г. EN BG PDF (660 KB)

Брой 3/2000 г. EN BG PDF (647 KB)

Брой 2/2000 г. EN BG PDF (612 KB)

Брой 1/2000 г. EN BG PDF (773 KB)